De organisatie van Nationaal Theaterfonds

Het bestuur van Nationaal Theater Fonds. Een bestuur met een kritische en integere taakvervulling, een onafhankelijke positionering en een diverse samenstelling in leeftijd, achtergrond en in beroepservaring. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hanteren de Code Governance Cultuur.

Meer informatie over de Raad van Toezicht en good governance: