Podia, brancheorganisaties en gezelschappen.

Onze partners in de podiumbranche zijn voor Nationaal Theaterfonds van onschatbare waarde. Daarom gaan we graag partnerships aan met podia, brancheorganisaties en theatergezelschappen. Op die manier bundelen we onze krachten en werken we samen aan een breed gedragen missie: het promoten van theater in de breedste zin van het woord.

Hoe kunnen we elkaar versterken?

In onze keuze voor partners, richten we ons op ondersteuning van grootschalige projecten en collectieve promotie. Anders dan voorheen, richten we ons niet meer primair op het verstrekken van garantiesubsidies aan individuele theaterproducties, maar kiezen we ook voor grotere campagnes en projecten. Ons werkgebied is Nederland, en onze focus ligt op projecten in het vakgebied van de podiumkunsten (theater) in de breedste zin van het woord. We verrijken het aanbod door partnerships aan te gaan met organisaties, bedrijven, stichtingen en verenigingen binnen én buiten de branche.

Denkt u dat samenwerking met Nationaal Theaterfonds waardevol kan zijn?

Neem dan contact met ons op via info@nationaaltheaterfonds.nl! Vermeld daarbij in ieder geval de naam van uw organisatie, naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon, de doelstellingen van uw organisatie (indien u verwacht dat deze onbekend zijn bij ons) en de manier waarop samenwerking volgens u tot een meerwaarde en een bijdrage aan ieders doelstellingen kan leiden.

Samen bekijken we hoe we elkaar kunnen versterken!

Samen bekijken we hoe we elkaar kunnen versterken!