Theater, het is zo prachtig…

Theater, dat wil je vieren, versterken en beleven! Maar dat kunnen we niet alleen. Help ons de theatersector te bewaren voor de toekomst en draag uw steentje bij. Alvast hartelijk dank voor uw gift!

Belastingvoordeel
Het Nationaal Theaterfonds heeft de culturele ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt dus geheel ten goede aan cultuur. U kunt uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting.

Rekenmodule
Wilt u het belastingvoordeel van uw gift eenvoudig berekenen, kijk dan op onze handige rekenmodule.

Extra voordeel met de multiplier
De verlengde Geefwet geeft extra belastingvoordeel door in de aangifte gebruik te maken van de culturele multiplier. U kunt hiermee jaarlijks 25% meer opgeven aan de Belastingdienst dan het werkelijk geschonken bedrag, met een maximum van 5.000 euro per jaar. U kunt dus op deze manier ten hoogste 1.250 euro per jaar extra in aftrek brengen. De culturele multiplier kan in principe tot 2023 worden gebruikt in de aangifte en mogelijk ook daarna mits de Europese Commissie met verlenging instemt.